Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/06/Д-р-Владимир-Георгиев-574x605.jpg

Informacione personale

Prof. Dr. Vlladimir Georgiev

Urolog

Kontakt

Edukimi dhe trajnimet

-1982, Specializim në urologji, Universiteti i Beogradit, Republika e Sërbisë;

-1973, Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Shkup, Mjekësi e përgjithshme

-1991, Docent - Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

Përvojë pune

-  2016-present, MEDICA Istanbul - Tetovë, Reparti i urologjisë

-  Qendra Klinike Universitare, Shkup, Reparti i urologjisë

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin