Osteodenzitometria në MEDICA Istanbul Tetovë realizohet në bashkëpunim me kirurg ortoped dhe me indikacionin e tij. Është instaluar aparat digjital GE LUNAR PRODIGY.
Akoma emërtohet si rendgen i dyfishtë absorbometrikë sepse pasqyrohet humbja e dendësisë kockore në disa raste si fiziologjike, ashtu edhe patologjike.