Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Blog

Infeksione kërpudhore PSS

Çfarë paraqesin infeksionet kërpudhore?

Infeksionet kërpudhore paraqesin infeksione të shkaktuara nga llojet e ndryshme të kërpudhëve.

Më shumë

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme PSS

Çfarë paraqesin sëmundjet seksualisht të transmetueshme?

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë infekcione që transmtohen nga një person te një person tjetër përmes marrëdhënieve seksuale ose kontaktëve intime me organet gjenitale.

Më shumë

Lythat e lëkurës PPS

Çfarë paraqesin lythat e lëkurës?

Lythat e lëkurës janë quajtur edhe fibroma dhe paraqesin tumorë beninje të indit lidhor të cilat nuk janë të rrezikshme. Zakonisht shfaqen si lytha me sipërfaqe të parregullt, e kanë ngjyrën e lëkurës, por ngjyra e tyre mund të jetë pak më e ndryshme në varësi prej lokalizimit  tyre dhe trupit të pacientit.

Më shumë

Sëmundjet e lëkurës PPS

Çfarë lloje mund të jenë sëmundjet e lëkurës?

Sëmundjet e lëkurës mund të jenë infektive, kërpudhore, viroze dhe alergjike.

Më shumë
Kontrollim i nishanëve PPS

Kontrollim i nishanëve PPS

Çfarë paraqesin nishanët?

Nishanët janë lezione beninje të ngjyrosura të lëkurës, zakonisht me ngjyrë kafe deri ngjyrë të zezë. Shumica e nishanëve janë të madhe disa milimetra deri 1cm. Shumica prej tyre nuk janë të rrezikshme, por është shumë e rënsësishme që të ndjekin dhe kontrollohen sepse ka shumë nishane të cilët mund të tregojnë se ekziston një problem serioz.

Më shumë
Diabetes PPS

Diabetes PPS

Pyetjet::

  1. Personat me dijabet s’duhet të hanë ëmbëlsira.
  2. Diabeti nuk ka simptome të qarta.
  3. Simptomi i shpesht të sheqerit të lartë në gjak është etja:
  4. Diabeti mund të prevenohet.
  5. Stili i rregullt jetësor mund ta zvogëlojë riskun e diabetit për 58%:
Më shumë
Simtomat e diabetit

Simtomat e diabetit

Pa dyshim,  kohëve të fundit diabeti është sëmundja më e shpeshtë. Diabeti është një sëmundje që ka ndikim ndaj afësisë së organizmit të prodhon insulin dhe kjo kontribuon për rritjen e nivelit të sheqerit në gjakun. Në fillim, mund të ketë simptoma të paqarta dhe personat të cilët kanë diabet nuk dinë se kanë diabet.

Më shumë