Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/07/nada-marina-individual-574x605.jpg

Informacione personale

Prof. Dr. Nada Marina

Interniste, subspecialiste - reumatologe

Më shumë informacion

Prof. D-r Nada Marina është profesoresh e rregullt në pension, interniste dhe subspecialiste e reumatologjisë. Është e lindur më 26 janar të vitit 1947 në qytetin e Tetovës.

Shkollimin fillor dhe të mesëm e përfundoi në Tetovë. Fakultetin e Mjekësisë e regjistroi në vitin 1965 ku dhe diplomoi në nëntor të vitit 1970. Në Qendrën medicinale në Tetovë ka punuar pesë vite si mjeke e përgjithshme. Që nga viti 1975 ka qenë e punësuar në Klinikën për Reumatologji në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, e deri në penzionim në vitin 2012. Specializimin në mjekësi interne e përfundoi në vitin 1980, ndërsa subspecializimin në reumatologji në vitin 2002.

Ka pasur disa funksione udhëheqëse, edhe atë si udhëheqëse e repartit të sëmundjeve inflamatore dhe reumatike, si dhe për një periudhë të caktuar kohore si udhëheqëse e laboratorisë imunologjike dhe citologjike.

Aktivitetet shkencore, profesionale dhe arsimore

Gjatë mësimëdhënies praktike me studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe Stomatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup ka qenë si asistente më e re, edhe atë që nga viti 1978, ndërsa nga viti 1980 si asistente e rregullt.

Në nëntor të vitit 1998 në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup e ka mbrojtur diseratcionin e doktoraturës me temën: “Analizimi i lëngut sinovijal tek artriti reumatoid nga aspekti klinik dhe patogjen”.
Si bashkëpunëtore shkencore është zgjedhur nga 10 qershori i vitit 2000, ndërsa si docente e lëndës së Mjekësisë interne është zgjedhur nga prilli i vitit 2004.

 

Si profesoreshë ordinere ka filluar që nga viti 2008. Në mënyrë aktive ka qenë e kyqur në veprimtarinë kërkimore-shkencore të Klinikës si dhe morri pjesë në hartimin e më shumë punimeve nga fusha e reumatologjisë, me të cilat ishte e pjesëmarrëse në shumë kongrese, simpoziume brenda dhe jashtë shtetit sikurse është Republika e Sllovenisë, Spanjës dhe Gjermanisë.
Në mënyrë aktive kaqenë e kyqur në proektin për aplikimin e terapisë biologjike tek të sëmurët me artrit rheumatoid të rëndë dhe agresiv.

Në punën kërkiore-shkencore të Klinikës për Reumatologji morri pjesë si mentore e punimeve të magjistraturës si dhe si mentore e disertacioneve të doktoraturës. Mentore e shumë specializantëve të mjekësisë interne dhe subspecializantëve të reumatologjisë.

Në vitin 2013 morri pjesë në proektin për profesorët e penzionuar të Ministrisë së Shëndetësisë për të kryer shërbime konsultative nga sfera e reumatologjisë në Qendrën medicinale në Ohër.

Në vitin 2014 morri pjesë në proektin për profesorët e penzionuar të Ministrisë së Shëndetësisë për të kryer shërbime konsultative në Spitalin Klinik të Shtipit, I cili ka përfunduar në shkurt të vitit 2017.

Është anëtare e Shoqatës së Мjekëve Мaqedonas (SHMM), Shoqatës Evropiane kundër sëmundjeve reumatike, si dhe Shoqatës maqedonase kundër sëmundjeve reumatike.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin