Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Mjeku Amë

Thelbin e shëndetit të secilit njeri e përbën kontrolla e përgjithshme nëpermjet së cilës në menyrë adekuate zbulohen dhe trajtohen të gjithë çrregullimet e shëndetit.

Në kuadër të spitalit Medica Istanbul Tetovë është edhe ordinanca e përgjithshme e cila bashkëpunon me FZOM të RM - së dhe punon me libreza shëndetësore!

Ordinanca përfshinë:

Kontrollim dhe këshillim profesional nga ana e mjekëve profesionist (mjekëve të përgjithshëm)

Hapësira jashtëzakonisht higjienike dhe hapësinore

Dhënia e reçetave dhe udhëzimeve

Aplikim I terapisë ampulare

Aparate më bashkëkohore diagnostike siç janë: EKG,EKO,KT,MR)

Inhalime

Spital ditor me mbikëqyrje(monitorim)

Mundësi për kontrollim specialistik nga specialistët më të suksesshëm në lëmi të ndryshme edhe atë: (kirurgji, mjekësi interne, urologji, psikiatri, neurologji, ortopedi, reumatologji, oftalmologji)

Mundësi për të zgjedhur mjek amë stomatolog dhe gjinekolog, ndërsa për shëndetin e me të vegjëlve kemi pediatrin.

Në kuadër të spitalit kemi edhe barnatoren e cila qëndron në dispozicion për barnat farmaceutike të nevojshme.

Shëndeti juaj meriton trajtim të duhur pikërisht atë që ekipi mjekësor profesionit i spitalit Medica Istanbul Tetovë e mundëson.

Ju mirëpresim!

Mjekët

Dr. Aleksandar Blazhevski

Dr. Aleksandar Blazhevski

GENERAL PRACTITIONER
Lexo profilin
Dr. Tamara Mihajlovska

Dr. Tamara Mihajlovska

GENERAL PRACTITIONER
Lexo profilin