Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/06/Д-р-Ермина-Ејупи-574x605.jpg

Informacione personale

Dr. Ermina Ejupi

Stomatologe

Kontakt

Edukimi

-2005-2009, Shkolla e mesme medicinale “Gostivar”, Gostivar, Republika e Maqedonisë, infermiere

-2009-2014, Fakulteti i Stomatologjisë "Shën  Kirili dhe Metodi ", Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvojë pune

-1 vit si Stomatologe në Ordinancën Oralo-Kirurgjike “Deva Dent”, Gostivar, Republika e Maqedonisë

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin