Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Stomatologji

Përshkrimi i Repartit të stomatologjisë

Reparti i stomatologjisë ofron kushtet më të mira dhe më të sofistikuara, performim të intervencave duke përfshirë shpejtësi, efikasitet dhe shërbim të lartë profesional.
Reparti i stomatologjisë siguron shërbim profesional të plotë, dijagnostifikim dhe tretman për të gjitha smundjet të hapsirës orale.
Vendosja e dijagnostifikimit te saktë bashk me terapin e përshtatshme është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e dhëmbëve, si dhe preventimi nga komplikimet e mundshme dhe është rregull prej së cilës në praktikën tonë asnjëherë nuk duhet të largohemi. Sipas asaj puna jonë me pacientët përfshin kontrollim, metodë dijagnostifikimi më të sofistikuar dhe tretmane.
Vëmendje të veçantë i kushtojmë preventimit dhe këshillave me qëllim për përparimin e shëndetit oral të popullatës dhe kujdesin e tij.
Në kuadër të profesionalizmit të punës tonë nuk anashkalohet edhe dizajni unikatë i departamentit që ofron relaksim komplet te pacienti gjatë intervenimit stomatologjik.

Në çfarë dallohemi nga të tjerët

Ekipi jonë ofron mbikëqyrje të sofistikuar në kujdesjen e pacientëve. Pjesa kryesore e shërbimeve që i ofron ordinanca jonë stomatologjike i kushtohet para së gjithash,stomatologjisë estetike. Estetika në stomatologji kërkon shkathtësi artistike për balansimin e iluzioneve me realitetin, dhe qëllimi i saj është pamja profesionale dhe funksionaliteti i dhëmbëve.
Përparsia e departamentit tonë janë standardet e larta të stomatologjisë estetike për kënaqësimin e
nevojave te pacientëve dhe aritje të efekteve kozmetike sa më të mirë. Prej këtu del interesi për implantologjin që gjithë vëmendjen e saj e ka fokusuar në atë fushë. Aplikimi i kirurgjisë rekonstruktive, e plotësuar me llojet më të sofistikuar të kockave substituente, biomembrane dhe implantet e lartësojnë estetikën e nivelit të dëshiruar. Zirkonium si material sofistikues i implementuar në implantologjin dentale, respektivisht në pjesën protetike i ka përdorur përfitimet prej keramikës pametale, duke i zgjedhur në at mënyrë mangësitë nga e kaluara, me aritjen e nivelit më të lartë estetik.
Estetika e dhëmbëve me teknikat tona punuese të sofistikuara, materialet të cilat i imitojnë substancat e dhëmbëve në përplotësi, laminatet e dhëmbëve dhe mundësitë personale, mundëson kthimin e pamjes natyrale të dhëmbëve.
Dallohemi nga të tjerët për atë se ofrojmë edhe shërbime në kushte spitalesh, ku ekzekutohen intervenime kirurgjike nën anestezi të përgjithshme.
Gjithë kjo për të ofruar ndjenjë komforte dhe kënaqësi të pacientit duke e zmadhuar vetbesimin tuaj si shkak i rezultateve të aritura.

Ne kujdesemi për buzëqeshjen tuaj !

Zgjedhja është e juaj! 

Mjekët

Dr. Ermina Ejupi

Dr. Ermina Ejupi

Dentist
Lexo profilin