Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Spitali Tetovë

bul. „Vidoe Smilevski Bato“, 1-1/3,
Тetovë

Poliklinika Gostivar

101, Gostivar, Maqedoni
Gostivar

Zyra në Shkup

Bull. Nënë Tereza nr.17
Shkup

orë pune:
09:00-17:00

Kërkoni një konsultim

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin