Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/06/Д-р-Билјана-Божиновска-574x605.jpg

Personal information

Ass.Dr. Biljana Bozhinovska

Specialiste e radiodiagnostikës

Kontakt

Edukimi dhe trajnimet

-2008 – 2004, Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë, Specializim në Radiologjinë e përgjithshme

-1999 – 1993, Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë, Mjeke e përgjithshme

-1992, Shkolla e mesme “Nikolla Karev” - Bioteknologji, Shkup, Republika e Maqedonisë

-Studime postdiplomike në imazherinë me rezonancë magnetike dhe zhvillimin e programeve mjekësore – aktuale

Përvojë pune

- 8 vite në Spitalin Special për Sëmundje "Filipi i Dytë", Shkup, Republika e Maqedonisë, si Radiologe e specializuar
- 5 vite në Klinikën Shtetërore Universitare, Reparti i Radiologjisë, si dhe Poliklinikën dhe Qendrën Diagnostike "Neuromedika", Shkup,
- 2 vite në Poliklinikën dhe Qendrën Diagnostike "Neuromedika", Shkup, Republika e Maqedonisë, Mjeke e përgjithshme
- 4 vite në Handicapped International - Programi për zhvillim, Zëvendëse menaxhere

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin