Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/07/agron-allosi-1-574x605.jpg

Informacione personale

D-r Agron Palloshi

Specialist Internist

Kontakt

Edukimi dhe trajnimet

- 2007, Specializim në Mjekësinë Interne, Qendra Klinike Universitare, Shën Kirili dhe Metodij, Shkup, Republika e Maqedonisë;
- 1989, Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Shkup, Mjekësi e përgjithshme
- 1982, Gjimnazi “Kiril Pejcinovic”, Tetovë, Republika e Maqedonisë

Përvojë pune

-15 vite në I.P.SH Palloshi, Tetovë, Republika e Maqeodnisë, Mjek i përgjithshëm
-9 vite në I.P.SH Palloshi, Tetovë, Republika e Maqeodnisë, Specialist Internist

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin