Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Helping You
Stay Healthy And Happy

Ekipi ynë

Latest from Instagram

Latest from Fracebook

Latest from news

Informacione me karakter publik

Informacione me karakter publik

  Informacione me karakter publik Pacientët në MEDICA Istanbul Tetovë janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Kjo është si pasojë e politikës tonë të...

Më shumë
Paketë promovuese për parandalimin e sëmundjeve kardio-vaskulare gjatë muajit nëntor me 15% zbritje!

Paketë promovuese për parandalimin e sëmundjeve kardio-vaskulare gjatë muajit nëntor me 15% zbritje!

Paketi promovues përfshin: - Ekzaminim internistik, - ЕKG, - Analizat laboratorike-HDL,LDL,Trigliceridet, - RTG i mushkërive sipas indikacionit. Rezultatet e “Check Up” paketës i...

Më shumë
Paketë promovuese për parandalimin e sëmundjeve gastrointestinale gjatë muajit nëntor me 15% zbritje

Paketë promovuese për parandalimin e sëmundjeve gastrointestinale gjatë muajit nëntor me 15% zbritje

Paketi promovues përfshin: - Ekzaminim kirurgjik, - EKO abdominale për mëlçinë dhe pankreasin, - Laboratori për analiza hepatale dhe për pankreasin, - CТ e gjithë abdomenit me...

Më shumë