sq mk en
СТОМАТОЛОШКИ

СТОМАТОЛОШКИ "CHECK-UP" ПАКЕТ

Стоматолошките прегледи се извршуваат на секои 6 месеци, меѓутоа, кај некои пациенти не се потребни толку чести прегледи додека кај другите е потребно почесто да се оди на прегледи.

Зошто се потребни стоматолошки прегледи?

Контролата е потребна за Вашиот стоматолог да дијагностицира било какви проблеми со забите и да ви помогне за оралното здравје. Оставените нетретирани проблеми може да остават последици во иднина, затоа е најдобро со проблемите да се справите на почеток или ако е возможно да се спречат целосно. Денталниот преглед ги вклучува следниве услуги:
- Идентификација на дентален плак
- Ултразвучно чување на супра и субгингивалните цврсти наслаги
- Полирање на заби
- KPE индекс
- Дијагностицирање на заболувањата ан усната празнина
- Препораки за орално здравје

Закажете го вашиот преглед нa contact@medicaistanbul.mk или на телефонскиот број 044 344 414.

Закажи преглед