sq mk en
PAKETA PËR

PAKETA PËR "CHECK-UP" STOMATOLOGJIK

 Kontrolla stomatologjike duhet të bëhet çdo gjashtë muaj, mirëpo, kjo është individuale, ekzistojnë raste kur disa njerëz, mund të mos kenë nevojë të shkojnë shpesh dhe të tjerët mund të kenë nevojë për kontrolla edhe më të shpeshta.

Pse nevoiten kontrollimet stomatologjike?

Kontrolli i lejon mjekut tuaj që të vërej, në qoftë se keni ndonjë problem dentar dhe ju ndihmonë në mbarëvajtjen e higjienës orale. Duke i lënë problemet e patrajtuara, ato mund të bëhen edhe më të komplikauara për tu trajtuar në të ardhmen, prandaj, më e preferuar është të merreni me problemet në fazat e mëhershme, në këtë mënyrë do të bëhet edhe parandalimi i tyre në të ardhmen.
Checkup-i stomatologjik përfshinë shërbimet e mëposhtme:
-Identifikimin e pllakës dentare;
-Heqjen me ultratinguj të supra dhe subgingivaleve, me pllakë të fortë;
-Polirimi i dhëmbëve;
-Indeksi KPE;
-Diagnoza e sëmundjeve të kavitetit oral;
-Rekomandime për shëndetin oral;

Shfrytëzoni ofertën dhe rezervoni kontrollin tuaj në contact@medicaistanbul.mk apo në numrin e telefonit 044 344 414.

Rezervo kontrollin