sq mk en
PAKETA PËR

PAKETA PËR "CHECK-UP" GJINEKOLOGJIK

Çdo femër, të paktën një herë në vit duhet të kryejë një kontroll të rregullt te mjeku specialist gjinekolog që të mund në kohë të identifikohen problemet mjekësore që kanë të bëjnë me shëndetin e saj gjinekologjik. Diagnostifikimi në fazat e hershme ju jep mundësi dhe shanse të shumta për një trajtim efikas dhe të suksesshëm.

Checkup-i gjinekologjik përfshinë shërbimet e mëposhtme:

- Ekzaminim gjinekologjik
- Ekzaminim ultrasonografik (EKO)
- PAP TEST
- Ekzaminim kolposkopik

Rezervoni kontrollin tuaj në contact@medicaistanbul.mk apo në numrin e telefonit 044 344 414.

Rezervo kontrollin