sq mk en
Oftamologjia

Oftamologjia

Shikimi është një ndër shqisat më të rëndisishme të të pamurit, ndërsa dobësimi i tij ndikon në kualitetin e shëndetit tuaj. Dhurata e vertetë qëndron në dijen se mundeni të na drejtoheni dhe besoni ekipit profesionistë të MEDICA Istanbul Tetovë, të cilët do të kujdesen për sytë tuaj.

E gjitha për ne është ta ruajmë dhe ta përmiresojmë funksionin e shikimit tek pacienetët.

Na vizitoni pasi ofrojmë atmoferë të bukur, kuadër të lartë profesional, si dhe aparaturë bashkëkohore oftamologjike. Të inspiruar nga pacientët, nga nevojat e tyre, kërkesat dhe pritshmëritë, me aparaturat tona më të sofistikuara si dhe hapërsira ku në mënyrë adekuate do të pranoheni dhe në mënyrë të detajuar do të kontrolloheni prej kuadrit të ri dhe me persepktivë, i cili do të gjejë zgjidhje për të gjitha problemet tuaja, ndryshimet në shqisat e të pamurit si dhe preventivën e së njejtës.

Aparatura me të cilën disponon MEDICA Istanbul Tetovë rinovohet vazhdimisht me modelet më të reja me renome nga kompanitë botërore. Posedojmë teknologji bashkëkohore 3D OST (Skener tre dimensional të syrit), i cili mundeson në zgjidhjen e terapisë së vertetë me harxhime optimale për pacientin. Në mënyre rutinore punohet me Fundus kamerë për analiza native dhe me kontrast. Ofrojmë kontrollë komplete për diagnostifikimin e hershëm të glaukomës, e cila përfshinë tonometri, pahimetri, fundus-fotografi, permiteri kompjuterike, tomografi optike koherente. Si rezultat i kësaj, numri i kontrolleve vendoset në minimum, e arrihet efekt maksimal për pacientin në raport me diagnostikën dhe terapinë, si dhe në raport me harxhimet e materialeve për barna.

Detyra jonë kryesore është profesionaliteti dhe shërbimi i shpejtë, i cili përbëhet nga stafi medicinal, teknologjia më e re si dhe koncepti i ri i punës.
Te ne do të gjeni zgjidhje për një numër të madh të sëmunjeve të syve si sëmundjet në hapesirat e syrit dhe apartit për lotim,d iagnostifikim dhe tretmani i shtypjes së syrit, ndjekje dhe terapi të shumë sëmundjeve të retinës, si dhe rënditje dhe përshkrime të syzeve adekuate si dhe leqe tek te rriturit dhe fëmijet.

Diagnostika oftamologjike realizohet në ordinanca bashkëkohore dhe kabinet për diagnostikë funskionale. Ordinanca oftamologjike është e pajisur me Spalt Lambe, keratorefraktometer automatic (për rregullim kompjuterik të dioptrisë) si dhe  puff tonometer jo të kontaktueshëm (për rregullim preciz dhe të shpejtë të shtypjes së syrit).

Disponojmë edhe me pajisje oftamologjike bashkëkohore si:

Biometri optike dhe pehimeter ultra i zëshëm i cili në menyre precize matë trashësinë e kornesë tek gjendjet patologjike të ndryshme. Fushë shikimi i kompjuterizuar për diagnostikë si dhe dërgim në glaukomë (shtypje e lartë e syrit), disa sëmundje të retinës si dhe sëmundje neurologjike.

FFA me fundus kamerë për incizim të segmentit të mbrapshtë si dhe sistemit vaskular të syrit. FAF (fundus avtofluorescencija) për dërgim më të precizuar në ndryshimet e degjenerimit të thatë të makulës. Disponojmë me aparatet më bashkëkohore për FAF incizim, e cila në kombinim me OST jep shikim të plotë të gjendjes së makulës. Kjo metodë diagnostike nuk është e dhimbshme, është e pakontaktueshme, si dhe realizohet për periudhë të shkurtë kohore.
E disponojmë gjeneratën më të re të OST aparatit i cili përfaqëson jo invazivitet, laser revolucionar pa kontakt si sistem diagnostikë. Jep pamje precize të përfaqësimit të brendshem të syrit me rezolucion prej 10 mikronave. Përdoret për plagë me diagnose të glaukomit, semundje të pikës për pamje të qartë, si dhe lëndime vitreoretinale.

Kirurgjia oftalmologjike është prodhuar nga shfrytëzimi ose përdorimi modern i biomikroskopit oftalmologjik, instrumentet mikro-kirurgjikale. Salla e operacionit është në pajtueshmëri me standradet më bashkëkohore medicinale, si dhe përfshin edhe dhe pregatitje paraoperative dhe spitalon ditor.

Për largimin kirurgjikal të kataraktës përdoret phaco aparat bashkëkohoër, prerje më e vogël se 3mm dhe ndërtim i leqeve të buta bashkëkohore (standarte, multifokale, sferike, torike) dhe gjithnjë është një ndër intervenimet më të shpeshta.

Kirurgjia vitreoretinal, si dhe për kirurgji dioptre disponojmë me salla të vogla kirurgjikale për intervenime si dhe kirurgji të kapakut dhe rrugës së lotëve (ndryshime në kapakët, zgjidhje e lëndimeve të kapakut, sondim i kanaleve të lotëve si dhe zgjidhje beninjne dhe malinje të ndryshimit të shtypjes së kapakëve).

Intervenimet laserike bëhen në kabinetin për laser.

YAG laseri i segmentit të përparëm të syrit (te glaukomi, katarakti sekundar, si dhe disa komplikime postoperative). Gjithashtu, disponojmë dhe kabinet për mjekësi internistike dhe pediatri-ordinancë me pajisje më bashkëkohore tek të cilat bëhet pregatitje paraoperative të sëmurit në perpunim me specialist internist ose specialist pediatër.

Shpresojmë se do e arsyetojmë besimin tuaj!

Rezervo kontrollin