Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Blog

Интервју со Д-р Арбен Асани на здравствениот портал превентус.мк

Интервју со Д-р Арбен Асани на здравствениот портал превентус.мк

Да се спречи смртоноста кај младите мажи е главната тема за месецот на машко здравје Моевмри
2016 низ секаде во светот. Мажите овој месец пуштаат мустаќи да апелираат да се посетува доктор за да се грижат за своето здравје. За машкото здравје превентус.мк разговараше со Д-р Арбен Асани, интернист во MEDICA Istanbul Tетово.

Повеќе