Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Blog

Медика Истанбул Тетово нуди нов концепт врвна здравствена услуга (Тетово,12.10.2016)

Медика Истанбул Тетово нуди нов концепт врвна здравствена услуга (Тетово,12.10.2016)

(Тетово 12.10.2016) – Дванаесет оддели, модерна апаратура и нов современ концепт на здравствени услуги нуди новата поликлиника Медика Истанбул Тетово којашто и официјално ги отвори вратите.

Повеќе