Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/06/Д-р-Владимир-Георгиев-574x605.jpg

Лични податоци

Проф. Д-р Владимир Геогриев

Уролог

Контакт

Образование и обуки

- 1982, Специјализација на урологија, Универзитетски Клинички Центар, Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија;

-1973, Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија;

-1991, Доцент - Медицински факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје Р. Македонија
Стручно усовршување во Лондон, Берлин, Љублана

Работно искуство

-2016 – сега, МЕDICA Istanbul-Tетово, Оддел за урологија

-Универзитетски Клинички Центар – Скопје, Клиника за урологија - Скопје

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin