Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/07/todor-noshpal-1-574x605.jpg

Лични податоци

Прим.Д-р Тодор Ношпал М-р Сци.

Ортопедски хирург

Контакт

Образование и обуки

-1976 – 1980, Гимназија "Никола Карев", Скопје, Република Македонија;

-1980 – 1986, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Mетодиј”, Република Македонија, Доктор на медицина;

-1993, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Mетодиј”, Република Македонија, Спец. Ортопедски хирург

-1992-1994, Постдипломски студии на Медицинскиот факултет "Св Кирил и Методиј", Скопје, Република Македонија

-2001, Магистерски студии и одбрана на Магистерски труд со наслов: Механички особености на трабеуларната коска

-2005, Примариус во областа на Ортопедија

-Субспецијалист за детска ортопедија со ехосонографија, тотални ендопротези на зглобови (примарни и ревизиони), траума на локомоторен апарат, коскено банкирање

Работно искуство

-3 години како волонтер во Клиниката за Ортопедски болести, Универзитет "Св Кирил и Методиј ", Скопје, Република Македонија
-23 години во Клиниката за ортопедски болести, Универзитет "Св Кирил и Методиј "Скопје, како раководител на коскена банка, раководител на Оперативо одделение - 3 години, Раководител на Амбулантно-Поликлиничко одделение,раководител на Отсек за тотални протези на колк, колено и ревизии на тотални протези, Раководител на одделение за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези-6 години.
- 2 години, Приватна ортопедска пракса, Болница  "Св Лазар "(Моја Болница) - Скопје, Република Македонија, Раководител на ортопедско-трауматолошко одделение
-3 месеци во Приватна ортопедска пракса, “Неуромедика”- Скопје, Република Македонија, Раководител на ортопедско-одделение
- 5 месеци во Болницата "Санте Плус",  Скопје, Република Македонија, Раководител на Одделение за Ортопедија и Физикална медицина
-8 месеци во "Филип Втори", Скопје, Република Македонија
-12 години како Асистент професор по предметот Ортопедија при Медицинскиот Факултет во Скопје;
-2 години како официјален доктор на А-тимот на Македонската кошаркашка репрезентација
- Референтен хирург на фирмата " Zimmer"-USA, од областа на примарна и ревизиона замена на тотални протези на колк и колено за југоисточна Европа. (Едукатор во Ортоп.кл.Сисак, К.Ц Загреб, -Хрватска, К.Ц Београд-Србија, и низ цела Република Македонија)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin