Спирометрија е апарат кој се користи најчесто како тест за функцијата на белите дробови. Со овој тест може да се види како е работата на вашите бели дробови. Спирометрија покажува колку добро ќе вдишат и ќе издишат воздух надвор белите дробови, при што може да се откријат разни болести на дишните патишта како што се хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), астма, белодробна фиброза и цистична фиброза. Овој спирометар е развиен специјално за професионалци и овозможува прецизно Gold Standard дигитален пренос на податоците кои се особено погодни за мерење на многу ниски протоци на воздух кај пациенти со ХОББ. Како единица е пренослив и лесен, и е идеален за употреба во широк спектар на разни ситуации и состојби.