Остеодензитометрија во МEDICA Istanbul во Тетово се изведува во соработка со ортопедски хирург и по негова индикација. Инсталиран е дигитален апарат GE LUNAR PRODIGY.
Уште се нарекува двојна рентген абсорбометрија бидејќи се прикажува губење на коскената структура во некои патолошки па и физиолошки состојби.