Регистерот со 12 канали со дигитална камера, која дозволува да остане поврзана со пациентот во рок од 72 часа, така што може подобро да се процени контуинирано работата на  срцето и ги собираат податоците што треба за уредна евалуација и поставување на дијагноза. Со портабл дигиталното складирање на податоци и други напредни функции, може да се земе
високо-квалитетен податок, и во едно да дава слобода пациентот во текот на процесот. Некои од карактеристиките се:

– пациентот со едноставност, преносливост и сигурност може да ги носи.
– апаратот е јасен, лесен и разбирлив графички,
– со лесен дизајн, стабилен и ефикасен кој обезбедува погодности за пациентот,
– 12-канален ЕКГ со стапка 1.024 Hz примерок, со едноставен графички приказ кој може да се чита и од страна на корисникот,
– открива Пејсмејкер на срцето,
– континуирано ЕКГ податоци со висока верност до 72 часа,
– компактен и погоден за складирање на податоци,
– ЕКГ монитор на континуирано следење безз можност за оштета на електродите.