Со специјалните фиброеластични и ултрамодерни ендоскопи се поставува точна и брза дијагноза и интервенција со голема прецизност за различни болести на дигестивниот тракт, со или без анестезија, во зависност од состојбата на пациентот и стадиумот на болеста.