Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414

Хируршки третман на спортски повреди

За спортистите да се секогаш во одлична кондиција и форма, потребна е и соодветна грижа за сопственото здравје и физичката кондиција. Нашиот тим со особено внимание се грижи за сите пациенти и особено за спортистите, преку прегледи и специјални методи за да им се овозможи навремено враќање на терените во одлична здравствена кондиција.

 

Тука сме за да ви овозможиме ортопедски и трауматолошки третман изведен од врвни специјалисти и користејќи најсовремени хируршки и артроскопски техники.