Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414

Совети и насоки за понатамошно лекување на сите малигни заболувања во стомакот