Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414

Хируршки третман на проширени вени

Под поимот варикозни промени на нозете, се означени вреќасти или вретенасти проширувања на површните вени на нозете. Заболувањето е најчесто е застапено кај женскиот пол и по својата природа има прогресивен карактер.

Најчеста локализација на проширените вени е на внатрешната страна на натколеничната и потколеничната регија.

 

Заболувањети се манифестира со тежина во нозете најчесто навечер после долго стоење, силна болка.

Во зависност од стадиумот на заболувањето терапијата е конзервативна или оперативна.

 

Во нашата болница постои можност за хируршко решавање на проблемот со проширени вени, со користење на најсовремени оперативни процедури кои се едноставни и безболни за самите пациенти.