Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/07/petre-stefanovski-574x605.png

Лични податоци

Д-р Петре Стефановски

специјалист анестезиолог

Повеќе информации

Роден е на 22.12.1952година во Тетово, каде што завршил основно и средно образование.

Своето образование го продолжува на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, а во 1979година се стекнува со звање Дипломиран општ лекар.

Како општ лекар работи од 1980 до 1988 година, а потоа продолжува со специјализација.

Својата специјализација по анестезија, реанимација и интензивно лекување ја завршува во 1993 година на Медицинскиот факултет во Скопје.

По специјализацијата, работи како специјалист анестезиолог во Клиничкиот центар Тетово, а потоа работи како Началник на Одделението за анестезија и реанимација во Клиничка болница Тетово, 4 години.

Во МЕДИКА Истанбул Тетово работи како специјалист анестезиолог.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin