Medica Istanbul
Бул. Видое Смилевски Бато 1-1/3, Тетово 24/7 +389 44 344 414
http://medicaistanbul.mk/wp-content/uploads/2018/07/dali-lala-574x605.png

Лични податоци

Д-р Дали Лала

педијатар

Повеќе информации

Роден е на 30.06.1962 година во Дебар, каде што завршил основно и средно обазование.

Своето образование го продолжува на Медицинскиот факултет во Скопје, каде што ја завршува и својата специјализација по Педијатрија.

Своето работно искуство како лекар го почнува во 1994 година во Поликлинка „Флоренс“-Желино.

Во 2018 година му се приклучува на тимот на специјалисти во МЕДИКА Истанбул Тетово како доктор специјалист-педијатар.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin