sq mk en

Prim.D-r Todor Noshpal M-r Sci

Kirurg ortoped

Prim.D-r Todor Noshpal M-r Sci

Informacione personale

Emri dhe mbiemri: Todor Noshpal
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: todor.nospal@medicaistanbul.mkArsimimi dhe trajnimet

1976 - 1980, Shkolla e mesme "Nikolla Karev", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1980 - 1986, Fakulteti i Mjekësisë "Shën Kirili dhe Metodi ", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1993, Fakulteti i Mjekësisë  "Shën Kirili dhe Metodi ", Shkup, Republika e Maqedonisë, Spec. Kirurg ortoped;
1992-1994, Studime postdiplomike në Fakultetin e Mjekësisë "Shën Kirili dhe Metodi", Shkup, Republika e Maqedonisë
2001, Studime postdiplomike dhe mbrojtja e tezës së magjistraturës me titull :"Vetitë mekanike të ashtit trabeular"
2005, Primarius në fushën e Ortopedisë
Subspecialist për Ortopedinë e Fëmijëve me ehosonografi, endoproteza totale të nyjeve (primare dhe revisione), trauma e aparatit lokomotor, bankimi i kockave


Përvojë pune

- 3 vite si vullnetar në Klinikën për sëmundje ortopedike, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi", Shkup, Republika e Maqedonisë;
-23 vite në Klinikën për Sëmundje ortopedike, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë si Udhëheqës i Bankës së kockave, 3 vite si Udhëheqës i Repartit operativ, 8 vite si Udhëheqës i Repartit ambulantor-poliklinik, Udhëheqës i Seksionit për proteza totale të ijes, gjurit dhe revizion të protezave totale, 6 vite si Udhëheqës i Repartit për artroplastikë të gjurit dhe revision të endoprotezave
- 2 vite, Praktikë private ortopedike “Shën Lazari” (Spitali im) - Shkup, Republika e Maqedonisë, Udhëheqës i Repartit Ortopedi-Traumatologji
- 3 muaj, Praktikë private ortopedike, “Neuromedika”- Shkup, Udhëheqës i Repartit Ortopedik
- 5 muaj në Spitalin "Sante Plus", Shkup, Republika e Maqedonisë, Reparti i ortopedisë dhe mjekësisë fizikale
-8 muaj në "Filipi II", Shkup, Republika e Maqedonisë;
-12 vite si Asistent Profesor i lëndës së Ortopedisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, Republika e Maqedonisë;
-2 vite si mjek zyrtar i Ekipit - A të Federatës së Basketbollit Maqedonas;
- Kirurg referues i firmës "Zimmer"-SHBA, nga fusha e zëvendësimit të protezave totale, primare dhe revizionale të ijeve dhe gjurit për Evropën Juglindore (Edukator në Ortop.kl.Sisak, K.C Zagreb-Kroaci, K.C Beograd-Sërbi dhe në të gjithë Republikën e Maqedonisë)

Pyetni mjekun tuaj