sq mk en

Taip Limani

Inxhinier i biologjisë

Taip Limani

Informacione personale


Emri dhe mbiemri: Taip Limani
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: taip.limani@medicaistanbul.mk

Edukimi

 

2003-2007, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Studime në Biologji, drejtimi biokimi-fiziologjike, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
1999 – 2003, Kolegji “Yahya Kemal”, Drejtimi Matematiko-Natyror, Gostivar, Republika e Maqedonisë
 

Përvoja e punës

 

-1 vit si vullnetar në labortorin biokimik të Shtëpisë së Shëndetit, Gostivar, Republika e Maqedonisë

Pyetni mjekun tuaj