sq mk en

Svetozar Stoleski

Teknik i radiologjisë

Svetozar Stoleski

Informacione personale
 
Emri dhe mbiemri: Svetozar Stoleski
Statusi martesor: i martar
E-mail.: svetozar.stolevski@medicaistanbul.mk


Arsimimi dhe kualifikimet

2001 - 2004, Fakulteti i shkencave të mjekësisë "Shën Kirili dhe Metodi", Shkup, Republika e Maqedonisë, Teknik i diplomuar i radiologjisë
2008 – 2009, Universiteti “Kliment Ohridski “– Manastir, Teknik i specializuar i radiologjisë.
1993-1997, Shkolla e mesme medicinale “Pançe Karagjozov”, Shkup, Republika e Maqedonisë

 
Përvojë pune
 
- 6 vite si teknik i radiologjisë në Neuromedika, Shkup, Republika e Maqedonisë dhe 8 vite si teknik i radiologjisë në Acibadem Sistina, Shkup, Republika e Maqedonisë

Pyetni mjekun tuaj