sq mk en

Prof. Dr. Vlladimir Georgiev

Urolog

Prof. Dr. Vlladimir Georgiev

Informacione personale

Emri dhe mbiemri: Vladimir Georgiev
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: vladimir.georgiev@medicaistanbul.mk

Edukimi dhe trajnimet

 

1982, Specializim në urologji, Universiteti i Beogradit, Republika e Sërbisë;
1973, Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Shkup, Mjekësi e përgjithshme
1991, Docent - Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

Përvojë pune


-  2016-present, MEDICA Istanbul - Tetovë, Reparti i urologjisë
-  Qendra Klinike Universitare, Shkup, Reparti i urologjisë

Pyetni mjekun tuaj