sq mk en

Dr. Mirçe Kuzmanovski

Specialist kirurg

Dr. Mirçe Kuzmanovski

Të dhëna personale

 

Emri dhe mbiemri: Мirçe Kuzmanovski
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: mirce.kuzmanovski@medicaistanbul.mk


Arsimimi dhe trajnimet


1976, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1986, Specializim në Kirurgjinë e përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1990, Klinika e traumatologjisë, Shkup, Republika e Maqedonisë;
1990, Klinika e traumatologjisë, Bratisllava

Përvojë pune

 

1980, Spitali Derna, Libi
1978-1982, Qendra medicinale Tetovë, Pjesa regjionale e f. Çellopek
1982 – 2016, Qendra medicinale Tetovë, Reparti Kirurgjik
2017, Spitali MEDICA Istanbul Tetovë, specialist i Kirurgjisë së përgjithshme

Angazhime plotësuese

 

Anëtar i Shoqatës së kirurgëve të Republikës së Maqedonisë, Anëtar i LKM-së, bordi organizativ i mbledhjeve profesionale, 1983

 

Të tjera


2002 – 2004, Ndihmës Drejtor i Qendrës Medicinale Tetovë, Republika e Maqedonisë.

Pyetni mjekun tuaj