sq mk en

D-r Agron Palloshi

Specialist Internist

D-r Agron Palloshi
Informacione personale


Emri dhe mbiemri: Agron Palloshi
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: agron.palloshi@medicaistanbul.mk


Edukimi dhe trajnimet


- 2007, Specializim në Mjekësinë Interne, Qendra Klinike Universitare, Shën Kirili dhe Metodij, Shkup, Republika e Maqedonisë;
- 1989, Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Shkup, Mjekësi e përgjithshme
- 1982, Gjimnazi “Kiril Pejcinovic”, Tetovë, Republika e Maqedonisë


Përvojë pune


-15 vite në I.P.SH Palloshi, Tetovë, Republika e Maqeodnisë, Mjek i përgjithshëm
-9 vite në I.P.SH Palloshi, Tetovë, Republika e Maqeodnisë, Specialist Internist
Pyetni mjekun tuaj