sq mk en

Ass.Dr. Biljana Bozhinovska

Specialiste e radiodiagnostikës

Ass.Dr. Biljana Bozhinovska

Informacione personale

Emri dhe mbiemri: Biljana Bozhinovska
Statusi martesor: e martuar
E-mail.: biljana.bozinova@medicaistanbul.mk


Edukimi dhe trajnimet

2008 – 2004, Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë, Specializim në Radiologjinë e përgjithshme
1999 – 1993, Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë, Mjeke e përgjithshme
1992, Shkolla e mesme “Nikolla Karev” - Bioteknologji, Shkup, Republika e Maqedonisë
- Studime postdiplomike në imazherinë me rezonancë magnetike dhe zhvillimin e programeve mjekësore – aktuale


Përvojë pune

- 8 vite në Spitalin Special për Sëmundje "Filipi i Dytë", Shkup, Republika e Maqedonisë, si Radiologe e specializuar
- 5 vite në Klinikën Shtetërore Universitare, Reparti i Radiologjisë, si dhe Poliklinikën dhe Qendrën Diagnostike "Neuromedika", Shkup, 
- 2 vite në Poliklinikën dhe Qendrën Diagnostike "Neuromedika", Shkup, Republika e Maqedonisë, Mjeke e përgjithshme
- 4 vite në Handicapped International - Programi për zhvillim, Zëvendëse menaxhere

Pyetni mjekun tuaj