Medica Istanbul
Bul. Vidoe Smilevski Bato 1-1/3, Tetovo 24/7 +389 44 344 414

Совети и насоки за понатамошно лекување на сите малигни заболувања во стомакот