sq mk en
Пофалби, коментари, прашања, жалби

Пофалби, коментари, прашања, жалби

Во МEDICA Istanbul Тетово, ние високо го цениме Вашето мислење и со помош на Вашите коментари, прашања,
предлози, пофалби и жалби ќе бидеме во состојба да ги подобриме нашите услуги.
Доколку сте задоволни со грижата и третманот, ќе ни претставува задоволство да ги добиеме Вашите пофалби. Нашиот персонал работи напорно со цел да обезбеди грижа со висок квалитет за нашите пациенти и притоа Вашата поддршка и охрабрување ќе биде високо ценета.
Исто така мошне важно е да не информирате доколку не сте задоволни со грижата, третманот и услугите кои сте
ги добиле.
Ве охрабруваме да ја пополните долунаведената форма со Вашите пофалби, прашања, жалби и идеи.

#FB_FORM#

*Нашата политика на приватност гарантира доверливост на Вашите лични податоци и дека истите нема да бидат искористени во други цели.