sq mk en
Komplimente, vërejtje dhe ankesa

Komplimente, vërejtje dhe ankesa

MEDICA Istanbul Tetovë i vlerësonë reagimet tuaja dhe për këtë qëllim përdor komentet, sugjerimet, komplimentet dhe shqetësimet me të vetmin qëllim, për të provuar dhe përmirësuar shërbimet.
Nëse jeni të kënaqur me kujdesin dhe trajtimin, do të ishim shumë të kënaqur ta ndëgjonim nga ju. Stafi ynë përkujdeset në mënyrë maksimale për dhënien e kujdesit më kualitativ për pacientet tonë si dhe në masë të madhe vleresojmë mbështetjen dhe inkurajimin tuaj.
Është e rëndësisë së veçantë në qoftë se ju nuk jeni të kenaqur me kujdesin, trajtimin dhe shërbimet që keni marrë dhe për të njejtën, presim të jemi të informuar. Në qoftë se marrim informacion për parregullësi të mundëshme, do të ndërmarrim të gjitha masat e duhura për eliminimin e tyre. Të gjitha reagimet tuaja i shqyrtojmë seriozisht dhe eliminimi i tyre do të bëhet gjithmonë kur është e nevojshme.  

Ju inkurajojmë ta plotësoni formularin e mëposhtem me komplimentet tuaja, shqetësimet, ankesat dhe idetë.


#FB_FORM#

*Informacioni juaj personal është i garantuar nga politika e privatësisë tonë dhe e njejta nuk do të përdoret për qëllime të tjera.