sq mk en
Misioni dhe vizioni ynë

Misioni dhe vizioni ynë

Misioni ynë

Ndërtojmë të ardhmen bazuar në traditën


Misioni i MEDICA Istanbul është ofrimi i kujdesit më të mirë shëndetësor për pacientet tanë, të shqyrtojmë problemet e tyre dhe edukimin e mëtutjeshëm të atyre që shërbejnë.

Vizioni ynë


Përkujdesje më të mirë për të gjithë

Me pajisjet tona të sofistikuara, ekspertë profesional dhe me personel të sjellshëm dhe pozitiv,  qëllimi ynë është që të ofrojmë përkujdes shëndetësor të përkryer. Sepse ne mendojmë se të gjithë meritojnë shërbim mjekësor cilësor dhe se një jetë e shëndoshë nuk ka çmim
 
Vlerat tona

-        Risitë

-        Shërbim më cilësor për pacientët

-        Bashkëpunim dhe partneritet, si dhe

-        Përgjegjësi


 
Objektivat tona strategjike

Për të realizuar më të mirën për pacientët tanë, familjarët e tyre, stafin dhe gjithë shoqërinë, kemi nevojë për prioritete kohezive dhe të fokusuara për vitet në vijim. Është e rëndësishme që të harmonizohemi së bashku, me fokus të veçantë tek pacientët dhe te këto qëllime, duke u mbështetur në këto parime etike do të sigurojmë jetëgjatësinë objektive.
Objektivat  janë të ndara në katër fusha kryesore: pacientët tanë; stafi ynë; shërbimet tona dhe biznesi ynë – çdonjëra ka rëndësi të njejtë.


Logoja jonë