sq mk en
Partneritet

Partneritet

МЕDICA Istanbul Tetovë posedon politikë shëndetësore, e orientuar kah pacientët. Ashtu sikurse e theksuam më lartë, partneritetet janë të një rëndësie të veçantë.  Duke u nisur nga vetë themelimi ynë, krijimi i partenriteteve afatgjate dhe të fuqishme, paraqet traditën tone. Në i krijojmë partenritetet tona prej sot për në të ardhmen, në bazë të vlerave tradicionale.  
Në këtë drejtim, bashëpunimi me ofruesit e shërbimeve mjekësore është i rëndësisë së veçantë. Ne i shpërndajmë informacionet, me vëmedje e ndëgjojmë mendimin e partnerëve tanë me qëllim ta ndryshojmë percepcionin e shëndetit publik dhe për ta rritur ndërgjegjësimin.
Me qëllim që të sigurojmë shërbime shëndetësore të lehta dhe komforte, МEDICA Istanbul Tetovë posedon kontrata me kompanitë e mëposhtme të sigurimit:

 Kariera dhe punësimi në MEDICA Istanbul


Të punësuarit në MEDICA Istanbul Tetovë posedojnë mundësi që të bëjnë dallimin në çdo kohë. Bashkëngjiteni ekipit tonë dhe ndihmoni në sigurimin e kujdesit të shquar shëndetësor për pacientët si dhe në përmirësimin e përparimit të vetë institucionit. Nëse besoni se ju mund të kontribuoni me idetë tuaja të ndryshme dhe mund të bëni dallimin, na kontaktoni.


                                                                


                                                            Contact@medicaistanbul.mk