sq mk en
Нашата визија и мисија

Нашата визија и мисија

Нашата мисија

Градење на иднината врз основа на традицијата

Мисијата на МEDICA Istanbul е да се обезбеди подобра здравствена заштита за нашите пациенти, истражување на нивните проблеми и понатамошно усовршување на нашиот
кадар.

Нашата визија

Најдобра грижа за секого

Со нашата софистицирана опрема, високо професионални експерти и секогаш позитивно расположение, нашата цел е да се постигне беспрекорна здравствена грижа за секого. Затоа што сметаме дека секој заслужува квалитетни здравствени услуги, а здравиот живот нема цена.

 Нашите вредности
 
Иновации

Квалитетни услуги базирани на барањата на нашите пациенти

Соработка и партнерство

Одговорност

 
Нашите стратешки цели

За да се постигне најдобро за нашите пациенти, нивните семејства, нашите вработени и нашите заедници, потребно е да се фокусираме на нашите приоритети во наредните години. Важно е дека сите ние треба да делуваме заедно, со фокус на пациентите и зададените цели, како и етичките принципи.
Целите се поделени во четири основни области: Нашите пациенти; Нашиот персонал; Нашите услуги и нашиот бизнис - сите се подеднакво важни.

Нашето лого