sq mk en
МEDICA Istanbul и Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија

МEDICA Istanbul и Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија

МEDICA Istanbul Тетово соработува со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Примарните медицински гранки, општа пракса, стоматологија и гинекологија поседуваат договори со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Сите наши регистрирани пациенти ја поседуваат можноста бесплатно да ги користат овие услуги.


Читај повеќе