sq mk en
Историја

Историја

Медицинскиот центар МЕDICA беше осниван во мај 2001 година во една историска зграда во населбата Тешвикије во Истанбул. Беа потребни осум месечни подготовки за опремување на објектот со вакви развиени и модерни уреди за дијагностицирање.  
Првите уреди за дијагностицирање на нашиот центар беа 1.5 Tesla MR, Open MR, Spiral CT, Sintigrafi, Mammografi и X-Ray, како и Color Doppler Ultrasonografi и Bone dansitometri (DEXA). 
Во 2002 година во рамки на нашиот центар беше додаден и PET уред. Во тоа време се користеше Digital  Sistem CR. 
По две години Spiral CT беше сменет со 16 Slice  CT, додека Mamografi и X-Ray беа заменети со целосно дигитален систем. Во 2006 година истиот беше заменет со PET CT.   
Веднаш во следните три години 16 Slice CT беше заменет со 64 Slice  CT, кој во 2011 година беше заменет со 256 Slice  CT. Во истиот период нашиот центар се стекна со 3 Tesla  MR уред кој го замени претходниот 1.5 Tesle MR.  
Во рамките на нашиот центар се вработени 6 радиолози, 1 специјалист за нуклеарна медицина и 5 радиолошки техничари.
Биохемиските и микробиолошките услуги се вршат преку договор за соработка со една многу развиена лабораторија. 
Во рамките на МЕDICА Диагностички Центар, во 4-те интерни и соседни центри се вработени вкупно 35 лекари.
МЕDICА која има за мисија да ги интегрира сите иновации на медицината во своите рамки, денес е водечка институција во својот сегмент.   
Освен предводништвото во медикален аспект, една од најзначајните особини на МЕDICA е дадениот удел во насока на исполнетоста на животот преку соединувањето на уметносто и медицината.  
Во МЕDICА која е поддржувач на уметноста и на уметниците, неделните концерти претставуваат дел од традицијата на компанијата. Во периодот од оснивањето до денес, МЕDICА беше домаќин на повеќе од 100 концерти а воедно и ширум ги отвори своите врати и на визуелните уметности. Со особена гордост изјавуваме дека МЕDICA воедно беше домаќин и на десетици уметнички изложби и поседува една многу значајна и еминентна уметничка колекција.   
Со истите чувства, мисли и цели и благодарение на моите колеги и поддршката на моето семејство, во земјата во која се чубствувам како во својата земја и својот дом – Македонија ја оснивав МEDICA Istanbul која ќе има статус на бутик болница во која ќе се спроведува еден широк спектар на методи на диагностицирање и медицински третмани и која има за цел да нуди One Day Surgery.  
  Нашата цел е преку болницата оснивана во Тетово на граѓаните од регионот но и од соседните земји да им нудиме медицински услуги на највисоко и најпрофесионално ниво. Ве
поздравувам срдечно и ви благодарам.

                                                                                    Др. Саффет МУРАТ ДИНЧЕР